Sådan finder du den virksomhedsform, der passer bedst til din virksomhed.

Vil du have en personligt ejet virksomhed eller et selskab?

1. Personligt ejet virksomhed

Du kan vælge mellem følgende former for personligt ejet virksomhed:

 • Enkeltmandsvirksomhed
 • Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)
 • Interessentskab (I/S)

Det du skal bemærke er at der ikke er nogen beskyttelse. Går din virksomhed konkurs, så vil en kreditore kunne gøre krav mod din personlige ejendele. Maskiner, huse, biler m.m.

1.1 Enkeltmandsvirksomhed

 • I en enkeltmandsvirksomhed er det kun dig, der er ejer
 • Der er ingen kapitalkrav
 • Du hæfter personligt med egen formue
 • Gratis at oprette

1.2 Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)

Vil du drive hobbyvirksomhed eller afprøve en af dine virksomhedsidéer ved siden af dit normale arbejde, så er PMV måske den rette virksomhedstype for dig?

 • Din virksomhed er ikke momspligtig
 • Omsætningen må dog ikke overstige 50.000 kr. årligt
 • Virksomheden har ikke tilladelse til import eller eksport til anden uden for EU
 • Du hæfter personligt med egen formue

1.3 Interessentskab (I/S)

Hvis du gerne vil opstarte personligt ejet virksomhed, men ønsker at have en kompagnon, så er et interessentskab oplagt:

 • Der er mindst 2 ejere, som kan være både personer og virksomheder
 • Du hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset
 • Men der er ingen kapitalkrav.

2. Selskaber

Du kan vælge mellem følgende former for selskaber:

 • Aktieselskab (A/S)
 • Anpartselskab (ApS)

2.1 Aktieselskab (A/S)

 • Et aktieselskab er en selvstændig juridisk enhed, så du hæfter ikke personligt, men kun for den indskudte kapital
 • Selskabet har én eller flere ejere, som er de personer eller virksomheder, der ejer aktierne i virksomheden
 • Der skal indskydes en startkapital på mindst 400.000 kr.
 • Startkapitalen kan være kontanter eller andre værdier
 • Ved registrering af et selskab koster det 670 kr. (2023)

2.2 Anpartsselskab (ApS)

 • Et anpartselskab er en selvstændig juridisk enhed, så du hæfter ikke personligt, men kun for den indskudte kapital
 • Selskabet har én eller flere ejere, som er de personer eller virksomheder, der ejer anparterne i virksomheden
 • Der skal indskydes en startkapital på mindst 40.000 kr.
 • Startkapitalen kan være kontanter eller andre værdier
 • Ved registrering af et selskab koster det 670 kr. (2023)

Giv dig god tid til at finde den rette virksomhedsform og søg sparring.

Har du brug for en professionel adresse til din virksomhed, så kan du benytte CoWork+. Vi har kunder i både hele landet og mange EU lande. Bliv kunde idag.