På internettet vil du opleve, at adresseservice og virtuelt kontor anvendes i flæng. Men hvad dækker disse begreber?

Adresseservice er et synonym for, at en virksomhed betaler for en adresse uden et fysisk kontor.

Begrebet virtuelt kontor betyder det samme som adresseservice. Men begrebet virtuelt kontor er umiddelbart det mest udbredte på nettet som følge af, at ordet virtuelt kontor giver en suveræn henvisning til det essentielle i vores aktuelle verden.

I dag arbejder vi mere virtuelt end nogensinde. Under Corona blev hele verdenen udfordret. Men vi opdagede, at arbejdsopgaverne i mange forskellige brancher kunne udføres ved at arbejde hjemmefra. Så mange mennesker blev dengang overraskede over, hvor mange forskellige typer arbejdsopgaver, der kunne udføres virtuelt på succesfuld vis. Hjemmearbejdspladser er derfor i dag blevet langt mere udbredt.

Denne erfaring giver os nye muligheder for at kunne drive selvstændig virksomhed, fordi vi virtuelt kan udføre langt flere opgaver end tidligere forventet.

Og så er det her, at det virtuelle kontor kommer ind i billedet.

Hvad er et virtuelt kontor?

Du kan som selvstændig få en professionel adresse til din virksomhed, hvis du ikke har mulighed for eller lyst til at have virksomhedens adresse på din privatadresse.

Et virtuelt kontor er en enkel og billig ydelse, som er tilknyttet vores kontorfællesskab (https://coworkplus.dk/).

Du kan med et virtuelt kontor hos os opnå følgende:
Have et sted at modtage post
Have et sted at modtage pakker
Få videresendt post til alle EU lande
Få en officiel adresse til din virksomhed og og derfor bruge vores adresse i CVR registret
Vi er naturligvis godkendt af Erhvervs- og selskabsstyrelsen (jf. reglerne i Hvidvaskloven) til virtuelle kontorydelser.

Du opnår en stor besparelse ved at have et virtuelt kontor, fordi du ikke behøver at have dyre kontorlokaler, som du måske ikke bruger dagligt. Samtidig giver en professionel adresse større troværdighed end ved virksomhed på en privatadresse.

Hos os har du også mulighed for at leje velindrettede kontorpladser eller unikke mødelokaler i kortere eller længere tidsrum.